fbpx

Живя сред битките щастливо:
в любов, страдание и жажда,
и вече чака милостиво
за него някога да кажат:
ти изповяда свойте тайни,
разнищи си докрай душата;
ти, брате, беше краткотрайно
явление а свободата.

Back to Top