fbpx

Четох в блога на Никодил мисли относно нашумелия (дори вече от-шумял) въпрос за т.нар. фактически съжителства- т.е. живеенето на „семейни начала“.  Ситуацията стана почти както се практикува в езиците: съществува дадена норма, появява се нейно отричане („иновация“), следва период на едновременно съществуване, след което, ако „грешката“ се окаже по-разпространена и вече обичайна за средата, с нормативен документ се узаконява, т.е. става нова норма.

Разбирам идеята, че законите трябва да помагат на членовете на общетвото, но защо на тях не се погледне като на летва, която трябва да е малко по-висока от нас? Дали, така да се каже, „смъкването на летвата“  би дало положителен резултат във времето? Аз лично се съмнявам.

Първо, премахването на брака не е просто отричането на една формланост. Мисля, че бракът е нещо свещено, то не е само обвързване пред/във физическия свят, но и има своя дълбок духовен аспект.  Това обвързване е предопределящ и изключително важен фактор за средата, в която ще бъде отгледано потомството- следващите *човеци*. Фактическото съжителство е малко или много по-неангажиращо, то позволява по-голяма свобода на двата индивида, но по този начин отдаването (им един на друг) не е пълно. Това, коета всъщност се опитвам да кажа, е, че семейството не е сплотено по този начин; малко или много зеят пролуки, през които студеният вятър загася любовта в огнището. Какво ще се роди/израстне в такава среда?

На последно място, но не и по значение, искам да погледнем нещата в друг аспект. Стремежът на човека за свобода, за съжаление, повечето случаи е свързан със стремежа му към непокорство към Бог и неговите принципи/закони. Нека да дръпнем погледа малко по-назад. В последната третина на ХХ век светът бе разтърсен от сексуалните революции, които потъпкват всякакви ценности за чистота и благоприличие. Днес вече ценностите са изкривени, благодарение на тези събития. Но ако сравним младите поколения, взаимоотношенията между тях и средата , тогава и сега, в този аспект можем да си направим ужасяващия извод, че всъщност тези „революции“ са посели нещо, което днес цъфти и връзва и светът черпи с пълни шепи от него- разврат.

А той в даден момент ни принизява до животни, че и по-зле.

Back to Top
%d bloggers like this: