ἀποκάλυψις, εως, ἡ < ἀποκαλύπτω

There you go, Psi:

Ind. Praes. ἀποκαλύπτω   ἀποκαλύπτομαι

Ind. Impf. ἀπεκάλυπτον   ἀπεκαλυπτόμην

Ind. Fut. ἀποκαλύψω  ἀποκαλύψομαι  ἀποκαλυφθήσομαι

Ind. Aor. ἀπεκάλυψα  ἀπεκαλυψάμην  ἀπεκαλύφθην

Ind. Perf. ἀποκεκάλυφα  ἀποκεκάλυμμαι

Ind. Plpf. ἀπεκεκαλύφειν  ἀπεκεκαλύμμην

Tien Zi reminded me about the late formfor Aoristus II : ἀπέκρυβον

2 thoughts on “ἀποκάλυψις, εως, ἡ < ἀποκαλύπτω

  1. Ευχαριστώ! 🙂 But yet, wondering… Have you picked «ἀποκρύπτω» instead of «ἀποκαλύπτω» just because if follows the very same pattern, or for some other reason?

  2. Simply doing without thinking #^^#. Yes, they share a same pattern, but, however, I corrected the verb 😉 Though, it is not sure whether all of these forms have been encountered in the texts which had come to our days.

Оставяне на отзив за æren Отказ

Back to Top
%d блогъра харесват това: