fbpx
Ана Мартинс Маркес: Срещата
Уговаряме се да се срещнем в книга
на страница 20, ред 12 и 13 ,там, където се казва, че
да се лишиш от нещо
също има своите аромат и енергия

уговаряме се да се срещнем на карта
след третата гънка
между петната от влага
и града, обграден от синьо

уговаряме се да се срещнем
в първото писмо
между глупава фраза, в която се оплаквам от липсата на пари
и единствената дума, писана на ръка

уговаряме се да се срещнем
в ежедневника, в място
между автомобилните катастрофи
и валутните курсове

уговаряме се да се срещнем
в това стихотворение, в последната дума
на втория ред
във втората строфа отдолу нагоре


от Книга на сходствата
Back to Top