Wrzesień 1939

Септември 1939 Несъмнено, на всеки от нас е ясно, до някаква степен, за какво става въпрос, когато чуем или прочетем „Втора Световна Война“- масов военен конфликт, неизброимо множество човешки жертви, безгранична бедственост, що се касае за милионите разбити съдби. Но даваме ли си сметка за събитията в по-глобален план? Разбира се, ние не можем да знаем как всяка от тези индивидуални истории на личностите, повлияни от войната, допринася и съ-причастява в оформянето историята на дадена по-глобална цялост, но не могат и да ни убягнат някои закономерности, ако сравним света преди и след войната. Преди всичко, според мен в този момент … Нататък Wrzesień 1939

Autoreferential Tendencies in the Blogsphere

These days I came across several blogs about blogs. Now this is something that marks a new stage of the (d)evolution of this cultural phenomenon. As a whole, the blog is a manifest of the modern-days’ extreme individualism which has accelerated to an extent where everyone can occupy others with himself, reaching a level where the focus is the person, the single individual with everything in-around him, neglecting the rest of the world. The structure is like the structure of our perception of the time: they move forward, flow like a river and most of the post are specified over … Нататък Autoreferential Tendencies in the Blogsphere

Aurelius Augustin

“Трябва да се вярва, за да се разбира и да се разбира, за да се вярва” Аврелий Августин Вярата и разумът са на пръв поглед две взаимно изключващи се абстракции. Учените приемат, че хората “разбират”, т.е. “проумяват” чрез своя интелект- онази метафизична част то човешката същност, с която разсъждаваме. Вярата, от своя страна, може да бъде разглеждана в два аспекта: “мъртва” и “жива”. “Мъртвата” вяра е тази, която остава в полето на абстракцията. “Живата”, от друга страна, намира своето отражение-съ-измерване в реалността. През епохите на културно и нравствено развитие в Европа вярата и разумът постоянно са били противопоставяни. През Средновековието … Нататък Aurelius Augustin