ἐγώ δὲ ταὺτ’οὐκ οἴομαι

„I don’t think so“

Amici Veri

From here. {там можеш да прочетеш точките на български} True friends like us the way we are, they don’t try to change us. Does that mean that they support our mistakes or these characters that lead us to them? Значи ли това, че те подкрепят грешките ни или тези черти в нас, които ни водят […]

Още

За Фактическите Съжителства

Четох в блога на Никодил мисли относно нашумелия (дори вече от-шумял) въпрос за т.нар. фактически съжителства- т.е. живеенето на „семейни начала“.  Ситуацията стана почти както се практикува в езиците: съществува дадена норма, появява се нейно отричане („иновация“), следва период на едновременно съществуване, след което, ако „грешката“ се окаже по-разпространена и вече обичайна за средата, с […]

Още