Дордето езикът се пръсне

Побратимих съня и той в главата ме целуна, сълза от време се отрони, спящото око, просветнало като луна към мене се обърна. С плъзгачи-стъпала до него аз летях такаи паднах върху сънищата и твърдта нагорна. “Дордето слънцето се пръсне” сигурно … Continue reading Дордето езикът се пръсне

Имре Кертес: Безсъдбовност

“Нов живот не можем никога да започнем, винаги продължаваме стария. Аз съм правил стъпките, не някой друг, и мога да заявя, че в отредената ми съдба винаги съм бил почтен.” “Безсъдбовност” на унгарския писател Имре Кертес е първият роман от … Continue reading Имре Кертес: Безсъдбовност

Александър Байтошев, Чучелото и Мракът

Когато ми написа последното писмо, Забравих звуците. Остана само тишината.  Ти си тишината. Понякога литературата е преживяване не само чрез четене. На 26 феврури 2019 в рамките на вече десетина годишния литературен клуб Спирт енд Спирит в “Петното”, Пловдив, се … Continue reading Александър Байтошев, Чучелото и Мракът

Яна Букова: Записки на жената призрак

Ако проследиш пътеката на мравките,  винаги ще стигнеш до нещо ужасяващо. Най-новото томче с поезия на Яна Букова се появава след некратко затишие. Последната авторова стихосбирка (на български)  вижда бял свят през вече неблизката 2000 г., шест години преди първата … Continue reading Яна Букова: Записки на жената призрак