Здравка Евтимова и Юли

Никога не си ми казвал „довиждане“, нито „сбогом“ – рекох. – А човек, който не ти каже „довиждане“ и си отиде, не е човек, а есен. Отлагах близо година зачитането на сборника с „Юлски разкази“ на Здравка Евтимова. През това … Нататък Здравка Евтимова и Юли