Специализации

Специализации

След два месеца (екзистенциално най-вече) специализиране, ето как стоят нещата: почти написана магистърска теза (втори сезон) – още...

Back to Top