Специализации

След два месеца (екзистенциално най-вече) специализиране, ето как стоят нещата: почти написана магистърска теза (втори сезон) – още една подглава, за която материалът и туй-онуй-то са събрани, и да кажем, че е готова за принтиране и четене с молив и … Нататък Специализации