Miscellanea Vallica

These are short etymological notes on some Welsh vocabulary I meet in the various lessons, resources and platforms that I (will) use for learning or at least playing with this language. Нататък Miscellanea Vallica

Реклами

Материали по литовски език (много кратък увод)

Това трябваше да е кратичък съвсем неакадемичен увод към речниците и учебниците, за които всъщност исках да кажа, но се отплеснах, олях и в крайна сметка го обособих отделно. Нататък Материали по литовски език (много кратък увод)

Изгубени в превода, намерени в езика

Бях поканен от (бивши) ученици да напиша нещо кратко, посветено на преводите, езиците и намирането, за училищния вестник. Текстът беше публикуван с дребни промени в Брой 7 (декември 2014).
Нататък Изгубени в превода, намерени в езика

Речници

И тъй, както бях казвал, беше ми се забила мухата да си купя речник. Но не какъв да е, а немско-немски речник или т.нар. тълковен речник. След това, обаче, видях, че си има специални издания за „Немски като чужд“, което ми … Нататък Речници