fbpx
07. 2022

Казвам се Иван, занимавам се с езици, чета книги и снимам с телефона си. Превеждам от старогръцки, латински, полски и по-скоро любителски от португалски.

My name is Ivan, I work with languages, read books, and take photos with my phone. I also translate from Latin, Classical (and post-clasical) Greek, Polish and Portuguese (non professionally).

Този блог е създаден като опит да събера на едно място различни писаници, които иначе се появат насам-натам. Основната идея е да пиша за езици, учене на езици и книги. От време на време ще говоря и за изкуство и музика. Имам намерения да публикувам и учебни материали, свързани с нещата, които преподавам. Надявам се по-често да публикувам и преводи.

This blog is an attempt to gather most of the pieces that appear here and there in one place. I am going to write about languages, language learning and books. Now and then you may also find me speaking about art and music. I am also going to post some materials related to the courses I am teaching at the moment. I do hope to publish some pieces of translations, too.

По-старо и по-многоезично представяне може да прочетет тук.
An older an more multilingual presentation could be found here.

Повечето постове може би ще се появяват на български, макар че не е изключено често текстовете да са само на английски. Надявам се да имам сили да подържам идеалния вариант, който би бил билингвален.

Since I am native Bulgarian speaker, it would not be uncommon some text to appear bilingual and more often than never – only in Bulgarian.

По-долу може да се открият връзки към основните теми, на които е посветено това място, именно, езици, книги, малко преводи и донякъде пътувания. В etc. се помещават по-спорадични писаници.

You can find below links to the main topics in this blog – languages, books and all the rest. In the last label, etc., you may find some more random posts.

Languages | Books | Translatios | Etc.


Намираем съм тук/ Findable here: ivan (at) blogofivan.com

Из други места:

Интервю в НаукаБГ.
Кратки препоръки за книги в края на август 2018 по покана на Читалнята.
Интервю за деня на будителите във Вести.бг.
Интервю в Аз чета.

Back to Top