Привет | Hello

November 2019

Казвам се Иван, в момента преподавам латински език и български за чужденци. Превеждам от старогръцки, латински, полски и по-скоро любителски от португалски.

My name is Ivan, currently a full-time teacher of Latin and Bulgarian. I also translate from Latin, Classical (and post-clasical) Greek, Polish and Portuguese (non professionally).

Този блог е създаден като опит да събера на едно място различни писаници, които иначе се появат насам-натам. Основната идея е да пиша за езици, учене на езици и книги. От време на време ще говоря и за изкуство и музика. Имам намерения да публикувам и учебни материали, свързани с нещата, които преподавам. Надявам се по-често да публикувам и преводи.

This blog is an attempt to gather most of the pieces that appear here and there in one place. I am going to write about languages, language learning and books. Now and then you may also find me speaking about art and music. I am also going to post some materials related to the courses I am teaching at the moment. I do hope to publish some pieces of translations, too.

Повечето постове може би ще се появяват на български, макар че не е изключено често текстовете да са само на английски. Надявам се да имам сили да подържам идеалния вариант, който би бил билингвален.

Since I am native Bulgarian speaker, it would not be uncommon some text to appear bilingual and more often than never – only in Bulgarian.

По-долу може да се открият връзки към основните теми, на които е посветено това място, именно, езици, книги, малко преводи и донякъде пътувания. В etc. се помещават по-спорадични писаници.

You can find below links to the main topics in this blog – languages, books and all the rest. In the last label, etc., you may find some more random posts.

Languages | Books | Places | Translatios | Etc.


Бакалавър съм по класическа филология, магистър по старобългаристика и магистър по славянска филология (полонистика). Доктор съм по старобългарски език. Освен интересите ми в историческата и сравнителна граматика и индоевропейските езици съм привлечен от изследванията в областта на Византия, палеографията, патристиката, антропологията, философията и историята на изкуството и културата. Някои от академичните ми работи са достъпни в портала Академия. Извън научните занимания съм страстен почитател на чуждите езици, книгите, чайовете, горите и разходките, ценител на уюта, симетричните структури в живота, красотата на кайротичните попадения и Божието чувство за хумор.

I hold a Bachelor degree of Classics, a master degree of Medieval Bulgarian studies and a master degree of Slavic studies (Polish as a main focus). I also have a PhD degree in linguistics (Historical linguistics and Old Bulgarian language). Apart for my interests in comparative grammar and Indo-European languages, I find myself attracted to Byzantine studies , palaeography, and Patristics, as well as anthropology, philosophy and history of art and culture. Some of my works are available in Academia. Outside of the academic field, I am a passionate language learner and an avid reader, lover of tea, God’s sense of humour, forests and walks, chaser of coziness, symmetries in life, and kairotic beauty.

Из други места:

Интервю в НаукаБГ.
Кратки препоръки за книги в края на август 2018 по покана на Читалнята.
Интервю за деня на будителите във Вести.бг.
Интервю в Аз чета.

Back to Top
%d блогъра харесват това: