A Portuguese Short Story

Or ‘Portuguese: A Short Story’ Нататък A Portuguese Short Story

Реклами

Изгубени в превода, намерени в езика

Бях поканен от (бивши) ученици да напиша нещо кратко, посветено на преводите, езиците и намирането, за училищния вестник. Текстът беше публикуван с дребни промени в Брой 7 (декември 2014).
Нататък Изгубени в превода, намерени в езика