Res Minores

Поканен от Размишльотини, бързам да отговоря. Всъщност, доста ми е трудно да кажа кои са малките неща, които могат да ме зарадват… има ли изобщо такива? Днес открих, че се ме радват безформените миди, престояли доста време в морето, поседефени и с налепи. Никога не ги бях харесвал преди това… Радват ме съобщенията или писмата от приятел. За съжаление, първите почти не ги пазя. Оставям ги да се реят като спомени в облачната ми глава, защото понякога носят повече saudadе, от колкото същата радост, която са породили в момента на получаването им. Радвам се, когато виждам как Бог се движи … Нататък Res Minores

Дюни

Винаги са ме привличали. Може би като естествената опозиция на високите планини, равнините и долините, на които съм голям почитател, дюните обземат другата част от мен, която тази година откри, че харесва морето. За съжаление вече и те сацивилизирани. Така … Нататък Дюни