Wrzesień 1939

Септември 1939 Несъмнено, на всеки от нас е ясно, до някаква степен, за какво става въпрос, когато чуем или прочетем „Втора Световна Война“- масов военен конфликт, неизброимо множество човешки жертви, безгранична бедственост, що се касае за милионите разбити съдби. Но даваме ли си сметка за събитията в по-глобален план? Разбира се, ние не можем да знаем как всяка от тези индивидуални истории на личностите, повлияни от войната, допринася и съ-причастява в оформянето историята на дадена по-глобална цялост, но не могат и да ни убягнат някои закономерности, ако сравним света преди и след войната. Преди всичко, според мен в този момент … Нататък Wrzesień 1939