Czym jest poezja? – Łukasz Grochalski || Какво е поезията – Лукаш Грохалски

Какво е поезията? Лукаш Грохалски Красотата на света реален. Договор между листа и перото, и човешката мисъл, кото извлича от вътрешността на човека това, което е най-важно за него. Поезия може да сътвори човекът, в когото има нещо втъкано. Само тогава може да изрази най-скритите си копнежи  и чувства. Тъкмо това придава най-много смисъл на живота. Човек живее, за да твори и дава същност. Поезията е това, чрез което може най-пълно да се изразиш.   Czym jest poezja?- Łukasz Grochalski Jest pięknem realnego świata. To umowa zawarta między piórem i kartką a myślą ludzką, aby wydobyć z wnętrza człowieka to, co dla … Нататък Czym jest poezja? – Łukasz Grochalski || Какво е поезията – Лукаш Грохалски