fbpx
Какво е поезията?
Лукаш Грохалски
Красотата на света реален.
Договор между листа и перото,
и човешката мисъл,
който извлича от вътрешността на човека
това, което е най-важно за него.
Поезия може да сътвори човекът,
в когото има нещо втъкано.
Само тогава може да изрази най-скритите си копнежи  и чувства.
Тъкмо това придава най-много смисъл на живота.
Човек живее, за да твори и дава същност.
Поезията е това, чрез което може най-пълно да се изразиш.

 

Czym jest poezja?- Łukasz Grochalski
Jest pięknem realnego świata.
To umowa zawarta między piórem i kartką
a myślą ludzką,
aby wydobyć z wnętrza człowieka
to, co dla niego najważniejsze.
Poezję, może stworyć człowiek,
w którym istnieje pewien wątek.
Tylko wtedy można wyrazić swoje najskrytsze marzenia i urzucia.
To właśnie nadaje życiu sens.
Człowiek żyje, by tworzyć i realizować.
Poezja jest tym, przez co może się najpełniej wyrazić.
Back to Top