Живаго

Още когато започнах да чета книгата, беше, мисля, към края на октомври, когато отшумяваше поредният период на силно четене, забелязах, че въпреки „бавността“, с която се придвижвам в текста и неяснотата, която многото имена ми създаваха, има нещо, което слабо … Нататък Живаго