Недостатъчността и Насилието

Недостатъчността на любовта като свръхнасилие.
Недостатъчността като най-висшата форма на насилие изобщо- първо спрямо себе си, после спрямо Другия/ другите.
Недостатъчността на Битието като перманентен статут.

Нататък Недостатъчността и Насилието

Реклами