Noites Noites

Без пердетата все едно няма преграда между мен и навън. А навън е нощ. Почти като лятна, но може да се диша, не се чув(ств)ат хората (не казвам „младите“, понеже е ясно, че след 10 само те са навън; поне така съм свикнал). Заобичах нощите, когато, като смениха дограмите вкъщи, не сложиха щори. Не помня пердета(та). Цяло лято нощта влизаше в стаята ми безпрепятствено. Тогава дървото, което е почти през балкона ни, не беше пораснало толкова, съседите не се бяха застроили  и някак си имаше повече п р о с т р а н с т в о. А вечерите, … Нататък Noites Noites