Thumbnail Placeholder

Noites Noites

Без пердетата все едно няма преграда между мен и навън. А навън е нощ. Почти като лятна, но...

Back to Top