Отломъци {5}: Поезията на Хулио Кортàсар

“Мисля, че не те обичам,
а че обичам само невъзможността –
толкова очевидна – да те обичам
както лявата ръка,
влюбена в ръкавицата,
която живее върху дясната.” Continue reading Отломъци {5}: Поезията на Хулио Кортàсар