Черноризец Храбър- О Писмєньхъ

Прѣждє оубо словѣнє нє имѣахѫ кънигъ, нъ чрьтами и рѣзами чьтѣахѫ и гатаахѫ, погани сѫшти. Кръстивъшє жє сѫ римьскъми и грьчьскыми писмєны нѫждаахѫ сѧ пьсати словѣньскѫ рѫчь бєз-оусторѥньїа. […]
По томь жє чьловѣколюбьць Богъ, строѩи вьсїа и нє оставлїаѥи чьловѣча рода бєз-разоума, нъ въсѧ къ разоумоу приводѧ и съпасєнью, помиловавъ родъ словѣньскъ, посъла имъ свѧтаѥго Конъстанътина Философа, нарицаѥмаѥго Кѵрила, мѫжа правьдьна и истиньна, и сътвори имъ писмєна три дєсѧтє и осмь, ова оубо по чиноу грьчьскъихъ писмєнъ, ова жє по словѣньстѣи рѣчи…

Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки.
Когато се кръстиха, бяха принудени [да пишат] славянската реч с римски и с гръцки букви без устроение. […]
След това човеколюбецът бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум, но всички привежда към разум и спасение, смили се над човешкия род, изпрати му свети Константин Философа, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви: едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч…

български превод от тук

Being still pagans, the Slavs did not have their own letters, but read and communicated by means of tallies and sketches. After their baptism they were forced to use Roman and Greek letters in the transcription of their Slavic words but these were not suitable[ …]
At last, God, in his love for mankind, sent them St. Constantine the Philosopher, called Cyril, a learned and upright man, who composed for them thirty-eight letters, some (24 of them) similar to the Greek, but some (14 of them) different, suitable to express Slavic sounds.

not very good English translation from wiki.

Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали,
ими же гадали, погаными* будучи. Крестившись, римскими и греческими письменами
пытались писать славянскую речь без устроения.[…]
Потом же человеколюбец Бог, правя всем и не оставляя человеческий род без разума, но всех к разуму приводя и к спасению, помиловал род человеческий, послал им святого Константина Философа, нареченного Кириллом, мужа праведного и истинного. И сотворил он им букв тридцать восемь — одни по образцу греческих букв, другие же по славянской речи.

from here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s