fbpx

Hear it here.
[1]Kaibigang tunay ay laging matapat,

True friend is always faithful

ang tulong ay laan sa lahat ng oras.

always ready to help

[2]Siya ay mabait at saka marangal

He is kind and also honourable

sa lahat ng saglit ay maaasahan.

reliable at every moment

[3]Sa pangangailangan, siya’y laging handa

In a time of need, he’s always ready

nang ang kaibiga’y hindi mapahiya.

so that the friend is not embarrassed

[4]Siya’y nakalaan kahit na magtiis

He’s even headed for withstanding

upang mapagbigyan, katotong matalik.

so that be generous , his close friend

[5]Kaibigang lubos, kaibigang tapat

Friend is completely dedicated, friend is honest

ay kayamanan din ang nakakatulad.

he’s also like a treasure.

Back to Top