Месец: септември 2008

За Фактическите Съжителства

Четох в блога на Никодил мисли относно нашумелия (дори вече от-шумял) въпрос за т.нар. фактически съжителства- т.е. живеенето на „семейни начала“.  Ситуацията стана почти както се практикува в езиците: съществува дадена норма, появява се нейно отричане („иновация“), следва период на едновременно съществуване, след което, ако „грешката“ се окаже по-разпространена и вече обичайна за средата, с […]

Още

Уж щях да чета, пък то…

Siste, noli abire,                                παῦσαι, μὴ ἀπέρχου mihi triste erit,                                   ἄθυμος σχήσω mihi triste erit,                                   ἄθυμος σχήσω sine manibus tuis.                              ἄνευ σῶν χείροιν Non, noli abire                                  οὔ, μὴ ἀπέρχου hodies tibi faciam                              σήμερόν σοι ποιήσω confessionem terribilissimam             τὸν δεινὸτατον ὁμολόγημα Sub pontibus                                     ὑπὸ ταῖς γεφύραις flumina non strepunt                         πoταμοί οὐ ψοφοῦσιν cum tu non […]

Още

„…и никого по пътя не поздравявайте „

Снощи преди да си легна (след като спрях да чета пуезийта на мума Калина) реших да почета малко Слово. Бях стигнал до 10 глава от Лука. Започнах да чета и спрях на един от първите стихове, понеже ми направи впечатление, а не разбирах. …и никого по пътя не поздравявайте (стих 4) Очевидният въпрос ми беше […]

Още

Ἡδονή

Indeed, I truly enjoyed these day’s readings of Lysias. He is far more interesting than Xenofont’s Anabsis. I’ve never read rhetoric speeches before, if we don’t count the few chapters from Cicero’s Catilina which we worked over last semester. The style, as from what I’ve see til now, is very intriguing, smooth line of the […]

Още

Greeks

ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων, εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών, ὁ δ’ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη Lysias, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους Аз попитах Пизон дали иска да ме освободи срещу пари, а той каза „ако са много“. I asked Peison whether he would want to set me free for money, he said [he would] if they […]

Още

Moments

И ето най-южният град на света, създаден по волята на случая от малко кал между първичната лава и южните ледове. как хубаво се усеща- тъй близо до черните вулканични потоци- чудото на човека! Странна среща! Не знаеш как, не знаеш защо тоя пътник- човекът посещава тия подредени градини, обитаеми са толкова време, както е една […]

Още

Exupéry- Terre des Hommes, III

Какво са сто години от историята на машината, сравнени с двеста хиляди години от историята на човека? Ние току-що се настаняваме сред тия местности с рудници и електрически централи. Току-що сме почнали да обитаваме тоя нов дом, който дори не сме още достроили. Всичко тъй бърже се променя около нас: отношения между хората, условия на […]

Още

Ovid: Tristia IV, 7

In English. Bis me sol adiit gelidae post frigora brumae, bisque suum tacto Pisce peregit iter. tempore tam longo cur non tua dextera versus quamlibet in paucos officiosa fuit? cur tua cessavit pietas scribentibus illis, {5} exiguus nobis cum quibus usus erat? cur, quotiens alicui chartae sua vincula dempsi, illam speravi nomen habere tuum? di […]

Още

Само миг …

Bare et øyeblikk med Deg er ikke nok. Solum momentum temporis tecum non satis est. Somente um momento conTigo não é suficiente. Hindi kainaman lamang isang iglap kasama sa Iyo. Μόνον μὶα στιγμὴ χρὸνου ἃμα Σοῖ οὐχ ἱκανή. .רק רגע עמך לא די Аcak kısa zaman Senimle yetişir değil.

Още

Ang Kaibigang Tunay

Hear it here. [1]Kaibigang tunay ay laging matapat, True friend is always faithful ang tulong ay laan sa lahat ng oras. always ready to help [2]Siya ay mabait at saka marangal He is kind and also honourable sa lahat ng saglit ay maaasahan. reliable at every moment [3]Sa pangangailangan, siya’y laging handa In a time […]

Още

Just thinking aloud

A recent chat threw me in thoughts about the blog. It was started with idea to be a place about my „art“-stuff. With the time though it became like a diary, and not even a diary of me, but like the chronic of some specific features in my life. So, for shortly I was thinking […]

Още