Thumbnail Placeholder

Уж щях да чета, пък то…

Siste, noli abire,                                παῦσαι, μὴ ἀπέρχου mihi triste erit,                                   ἄθυμος σχήσω mihi triste erit,                                   ἄθυμος σχήσω sine manibus...

Thumbnail Placeholder

Greeks

ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων, εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών, ὁ δ’ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη Lysias, Ὑπὲρ...

Thumbnail Placeholder

Moments

И ето най-южният град на света, създаден по волята на случая от малко кал между първичната лава и...

Thumbnail Placeholder

Exupéry- Terre des Hommes, III

Какво са сто години от историята на машината, сравнени с двеста хиляди години от историята на човека? Ние...

Thumbnail Placeholder

Village

http://vascont.wordpress.com/2008/09/10/mechtata/ http://wili6521.wordpress.com/2008/09/09/word-2/ I couldn’t stay silent for I have also seen and experienced this. My village used to...

Back to Top