Amici Veri

From here. {там можеш да прочетеш точките на български}

 • True friends like us the way we are, they don’t try to change us.

Does that mean that they support our mistakes or these characters that lead us to them?
Значи ли това, че те подкрепят грешките ни или тези черти в нас, които ни водят към тях?

 • True friends respect our views and understandings.

This is essential. Argues don’t lead to truth. Although, one has to feel free to express his/her opinion. It is up to the person then whether he/she would listen or not.
Това е много важно. Споровете не раждат истината. Въпреки това, човек трябва да се чувства свободен да изрази мнението си. От тук нататък зависи от човека дали ше се вслуша или не.

 • True friends are ready to help at any time.

Definitely!
Определено!

 • Friends give more than they take.

Because love is giving :}
Понеже любовта е даване.

 • Friends believe in us and support us.

Again, see the first point, should they support our mistakes? I don’t think so. Friend is the one who tells you your mistakes in front of your face and tries to correct you. He does care for you, after all.
Отново, виж първата точка, трябва ли д аподкрепят грешките ни? Не мисля. Приятелят е този, който ти казва грешките в лицето и се опитва да те поправи. В крайна сметка на него наистина му пука за тебе.

 • Friends are always positive.

Why? Again, being positive is not always the key. There’s time for laugh, but there’s time for tears as well. And when someone passes through a very hard time, encouraging can not be the one he needs; sometimes it’s better to stay with someone is silence, and support him/her with your presence rather than talking positive stuff all the time.
Защо? Отново, да си позитивен не е винаги ключето. Има време з асмях, но също и за сълзи. И когато някой минава през трудно време не всеки път се нуждае от окуражаване. Понякога е по-добре да поседнеш с него в тишината и да го подкрепиш с присъствието си, от колкото да му плямпаш позитивизми постоянно.

По този въпрос писа също и Графа.

Advertisements

3 thoughts on “Amici Veri

 1. Има твърде много хора, които постоянно ти посочват грешките и недостатъците. Те не са твои приятели. Приятелите не ти натякват и не те тормозят – те те разбират и ти имат доверие. Тяхното доверие е това, което ще те мотивира сам да се промениш.

  Това съм искал да кажа с първата точка. Същото се отнася и за позитивизма. Тяхното влияние върху теб е позитивно, те ти внушават позитивизъм и затова ти е приятно с тях. Разбира се, че много често силата на тяхното приятелство може да се изрази с една мълчалива прегръдка, вместо с много приказки.

  Все пак, благодаря за брънката от верижката! 🙂

  Like

 2. Така е; приятелите не би трябвало да са тези, които те закопават, въпреки че, за съжаление, бидейки и те хора, понякога правят точно това.

  И аз благодаря за хубавата тема =)

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s