Micah 7: 18-20

18 Кой е Бог като Тебе, Който прощава беззаконие, И не се взира в престъплението Но останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, Защото Му е угодно да показва милост. 19 Изново Той ще се смили за нас, Ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. 20 Ще покажеш вярност към Якова, И милост към Авраама, Както си се клел на бащите ни от древните дни. * 18 Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? he retaineth not … Нататък Micah 7: 18-20

От лекциите по синтаксис

Hōc unō praestamus vel maxime feris, quod colloquimur inter nos et quod exprimĕre dicendo sensa possumus.Cic.de or.1.32. По това единствено най-вече се различаваме от животните, че разговаряме помежду си и можем с говорене да изразяваме чувствата Plerisque accidit, ut praesidio litterarum diligentium in perdiscendo ac memoriam remittant. Caes. B.G.6.14. На повечето хора се случва, като се уповават на буквите, да намаляват прилежанието и паметта си. Est miserorum ut invideant bonis.Plaut.Capt.583 Присъщо на нещастните е да завиждат на щастливите. Nil tam difficile est, quin (qui non) quaerendo investigari possit.Ter.Heaut. 675. Нищо не е толкова мъчно, че да не може да се … Нататък От лекциите по синтаксис

ἀποκάλυψις, εως, ἡ < ἀποκαλύπτω

There you go, Psi: Ind. Praes. ἀποκαλύπτω   ἀποκαλύπτομαι Ind. Impf. ἀπεκάλυπτον   ἀπεκαλυπτόμην Ind. Fut. ἀποκαλύψω  ἀποκαλύψομαι  ἀποκαλυφθήσομαι Ind. Aor. ἀπεκάλυψα  ἀπεκαλυψάμην  ἀπεκαλύφθην Ind. Perf. ἀποκεκάλυφα  ἀποκεκάλυμμαι Ind. Plpf. ἀπεκεκαλύφειν  ἀπεκεκαλύμμην Tien Zi reminded me about the late formfor Aoristus II : ἀπέκρυβον Нататък ἀποκάλυψις, εως, ἡ < ἀποκαλύπτω

Horat. Serm. I, 3

nam vitiis nemo sine nascitur; optimus ille est, qui minimis urgetur. amicus dulcis, ut aequum est, cum mea conpenset vitiis bona, pluribus hisce,               70 si modo plura mihi bona sunt, inclinet, amari si volet: hac lege in trutina ponetur eadem. qui, ne tuberibus propriis offendat amicum, postulat, ignoscet verrucis illius: aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus. {Преразказвам в проза, че нямам българският превод в стъпка.} И тъй, никой не се ражда без пороци; най-добър е онзи, който се тревожи и за най-малките неща. Милият приятел, както подобава, като съпостави/съизмери моите добри страни с пороците ми, нека наклони към повечето от … Нататък Horat. Serm. I, 3

Solitudo

You may probably have understood from your first year here that your classes are highly insufficient (as time) and most of the work should be done by yourselves at home. But you have to get used to it because next levels of educations suppose a laerning based on self-made researches and personal-focused issues. And, moreover, till the end of life studying is a lonely activity. Paraphrased part of ass.prof. Yaneva’s  little speech with which our course of Classical Greek Syntax started Нататък Solitudo

Езици/ Languages

Изключително благодаря на Размишльотини за прекрасната тема, която отвори с поста си за ученето на езици. За тези, които ме познават, е ясно, че няма как да пропусна да пиша по темата. Та, за мен ученето на езици, особено през гимназиалните ми години, беше не просто глътка въздух покрай математиката в ПМГ, не просто малката стаичка, в която хранех хуманитаристичната част от себе си, не просто хоби, с което убивах скуката в някои от часовете… то си беше цял мой малък свят, в който се затварях малко след като се прибирах вкъщи. Понеже никога не съм имал само моя стая, … Нататък Езици/ Languages

Æternitas ut Deum cogonoscas creatur

Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. John 17:3 (NIV) А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил. Йоан 17:3 Eternity is created so that you may know God. Вечността е създадена, за да познаеш Бог. Ἡ αἰώνια ἐποιήθη ὠς τὸν Θεὸν γνῶις. Нататък Æternitas ut Deum cogonoscas creatur

Amici Veri

From here. {там можеш да прочетеш точките на български} True friends like us the way we are, they don’t try to change us. Does that mean that they support our mistakes or these characters that lead us to them? Значи ли това, че те подкрепят грешките ни или тези черти в нас, които ни водят към тях? True friends respect our views and understandings. This is essential. Argues don’t lead to truth. Although, one has to feel free to express his/her opinion. It is up to the person then whether he/she would listen or not. Това е много важно. Споровете … Нататък Amici Veri