Наближавайки Великден

Просто ми се искаше да си припомним какво е направил Исус Христос за всички нас…

… Ipse apud Patrem praecedit cuncta spatia saeculorum: ipse de matre in hac die cursibus se ingessit annorum. Homo factus, hominis factor: ut sugeret ubera, regens sidera, ut esuriret panis, ut sitiret fons, dormiret lux, ab itinere via fatigaretur, falsis testibus veritas accusaretur, iudex vivorum et mortuorum a iudice mortali iudicaretur, ab iniustis iustitia damnaretur, flagellis disciplina caedaretur, spinis botrus coronaretur, in ligno fudamentum suspenderetur, virtus infirmaretur, salus vulneraretur, vita moreretur.

S. Augustini sermo 191

Той (Исус Христос) самият предшестваше при Отец всички пространства на вековете:

Той Същият в този ден* е дал начало на живота Си.

Творецът на човеците стана човек, така че (вече като човек)

Владетелят на звездите да суче от майчина гръд,

Хлябът да изпитва глад,

Изворът – жажда,

Светлината да спи,

Пътят да се измаря от пътуването,

Истината да бъде обвинявана от фалшиви свидетели,

Съдията на живите и мъртвите да бъде съден от смъртен,

Праведността да бъде отхвърлена от неправедните,

Покорството да страда от бичове,

Лозата да бъде коронована с тръни,

Канарата да бъде окачена на кръст,

Силата да отслабва,

Спасението да бъде наранявано,

Животът да умре.

* Св. Августин пише тази проповед за Рождество.

Advertisements

One thought on “Наближавайки Великден

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s