fbpx
Отломъци {6}: Томас Ман и Йосиф

Дълбок е кладенецът на миналото. Дали не трябва да го наречем бездънен?

Такъв кладенец е той дори тогава и може би именно тогава, когато става дума и въпрос за миналото, за миналото макар само на човека, на това загадъчно същество, което включва в себе си нашето собствено, естествено-радостно и свръхестествено злочесто битие, чиято тайна, напълно обяснимо, е алфата и омегата на всичките ни изказвания и въпроси, придавайки на всички тези изказвания странна припряност и пламенност и на всички тези въпроси – особена настойчивост. Защото тогава излиза наяве, че колкото по-дълбоко загребваме, колкото по-надолу пипнешком проникваме в пропастната глъбина на миналото, толкова по-очевидно става, че първоосновите на човешката същност, на нейната история, на нейната цивилизация са напълно недостижими за нашето изследване, че в каквито и невероятни дълбочини на времето на да потапяме оловото на нашия лот, тези въпроси все отново и отново и все по-далеч ни убягват в някаква безкрайна бездънност. Действително уместни са тук думите „все отново и отново“ и „все по-далеч“, защото това, което не се поддава на изследване, сякаш ни се надсмива и си играе с нашата изследователска настойчивост: то ѝ предлага мними опорни точки и крайни цели, зад които, щом ги достигнем, пред нас се разкриват в миналото нови далечини, също както става с пътника, когато е тръгнал край морския бряг: тук не може да се стигне до никакъв край, защото зад всяка кулиса от пясъчни дюни, до която пътникът се добира, пред погледа му се простират нови далечини и той вече се мами от нова поредица възвишения.

Така че всяко начало, което приемаме за праначало на дадено предание, отнасящо се до известна общност, народност или семейство от единоверци, има фактически, на практика, условен характер, поради което, макар и да знаем, че така до същинската дълбочина на кладенеца в действителност никога не се стига, споменът ни все пак може да се задоволи и с подобно условно праначало, като се спре да определена националност и започне от дадена историческа личност.

Back to Top