fbpx
Истории с книги: Двата речника (+En)

English below

Много ми се искаше и да споделя някакви истории с книги; повечето, които ми се появиха в ума, са свързани до голяма степен със заниманията с езици. Знам, че не само мен книгите (ми) ме намират, но понякога тези намирания се оказват много важни в перспектива на времето. Ето две, да кажем, най-маркиращи. 

През гимназиалните ми години, докато бавно напусках математиката и потъвах с езиците и граматиката, имаше много случки, които в последствие започнах да виждам като някакви кукички, които бъдещето е пускало. 

Например веднъж се разхождах и минах през Хеликон (в Бургас, родния град), който тогава имаше значително повече книжни тела в себе си, напр. целият втори етаж беше с чуждестарнна литература не на български, речници, учебници и пр. Та там за първи път попаднах да малките форматчета речници на различни езици към и от английски на изд. Collins. Никога няма да забравя как си взех за 12лв. (които сигурно са били част от джобните ми за закуски и пр. от седмицата) лилавото речниче за латински, понеже, както словом изрекох към човекът, който беше с мен, „знам ли дали няма да ми потрябва, всъщност, знаеш ли, бих си събрал цялата поредица“. Нямах ни най-малка представа, че ще се насоча към класическа филология и че това речниче ще е непрекъснато с мен по време на часовете по латински и че после с него щях и в Полша да превеждам текстовете към английски по време на семестъра по програва Еразъм. 

Пак с речници на Колинс е свързано и ходенето в Полша по програмата Еразъм, вече като студент по класическа филология. В класическа по това време опциите за Еразъм бяха Краков, Берлин и Солун. Бързо се насочих към Краков, понеже една позната ми каза „има замък, много ще ти хареса“ (права беше, влюбих се в този град, не само заради замъка). Другата причина беше полският, за който почти се бях зарекъл, че никога няма да докосна 😃 Та, докато се чудех дали изобщо да кандидатствам, се смътно ми мина през очите на спомена, че на витрината на Буктрейдинг на Графа (тогава в пъти по-богато заредена с издания за обучение на чужди езици) бях мяркал красиво тъмно синия цвят на полския речник на изд. Колинс (като малкия латински, към и от английски и малко граматика, но в по-голям обем, не съвсем джобен). Та, рекох си, ще отида да видя, ако е там, ще си го взема, ще си поиграя малко с полския и ще видим дали да не кандидатствам за Краков. Та там беше. Поиграх си с полския, видях, че се харесваме. И понеже по същото време се кандидатстваше и за втора специалност (нещо, което бях планувал вече), реших (с помощта на един чудесен съвет, който обаче е друга история) това да е полонистика (а не бохемистика, както бяха плановете).
Това дебело синьо полско речниче после ми беше пръв другар в Краков, разбира се.

Book stories: The Two dictionaries

I firmly believe that the right books find us in the exact moment, often before their actual need appear in our lives. Here’re two stories from my life.

In my last years of high-school my interests slightly started to shift from mathematics and physics towards languages and linguistics. I read quite a lot, but still literature was waiting for its turn back in the corner. I love wandering about the bookstores in my home-tome on the seashore, often just passing by, for no exact reason or no book in mind to search for. 

In one of those afternoons, I went to the second floor of the biggest bookstore downtown – a floor packed with books in foreign languages, various dictionaries and teaching materials. I remember how I spotted the small colourful editions of the Collins dictionaries – tiny, pocket-sized, ‘plummy’ books, combining two-ways dictionary of the target language from/to English and a small grammar section. I loved the violet colour of the Latin dictionary and bought it, saying to my friend that was with me I’d actually love to buy all of this series one day’. 

At that time, I didn’t have an exact idea how I was to continue my life after high-school. But I went for Classics in the uni and needless to say, this tiny dictionary became a priceless assistant along my struggles and adventures with the Latin authors and texts.

Another story goes to a bit larger dictionary, again by Collins. Already as a Classical student, I wanted to apply for a semester abroad. The options back then were Thessaloniki, Berlin and Krakow and I was leaning towards Krakow, the old capital of Poland, for a friend shared with me ‘it has a castle, you’ll love it’. 

Ok, but I’d already had some tiny experience with the Polish language and had almost sweared not to ever touch it again:D While pondering about this situation, a memory came to my mind, a visual reminiscence of a thick dark blue Polish to/from English dictionary standing on the entrance window of a big book-store in the city I was studying in. 

I decided I would go there and if it was still available, I’d buy it, give a second chance to Polish, see how it’s going and perhaps apply for this semester in Krakow (which had to be in English anyway, but, hey, how do you turn down an opportunity to learn a language on the spot when this is a passion of yours?!). 

Needless to say, the dictionary was there, I bought it, started a self-study course of Polish, felt somehow we were getting along together pretty well and applied for Krakow. I got accepted but the story doesn’t just end here 🙂 

It this year of my studies, I could apply for a second, parallel field of study – something that I had thought about and planned previously, deciding on Slavic studies with focus on Czech, probably my favorite Slavic language. 

With this semester in Krakow, though, and Polish winning its place back in my world, I changed my mind, applied for Polish studies and now I can say this was one of the best decisions in my academic life. I went for it, went to Krakow, started speaking there, not to mention all of the other personal metamorphoses that this stay triggered.

Back to Top