Eйлиш ни Гуивна: Литературен обяд

Разказите се четат леко и мисля, че са доста подходящи за два-три летни следобеда или на път към и от ваканция. Езикът им стои далеч от всякаква претенци или абстрактна височина, българският, който преводачет ползва е доста разнороден, което понякога чак предизвиква някакво леко напрежение. Нататък Eйлиш ни Гуивна: Литературен обяд

Реклами