fbpx

ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων, εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών, ὁ δ’ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη

Lysias, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους

Аз попитах Пизон дали иска да ме освободи срещу пари, а той каза „ако са много“.
I asked Peison whether he would want to set me free for money, he said [he would] if they were a lot.

Back to Top