Nice examples

Ὑπὸ τῶν σοφῶν ὁ μὲν λόγος ὁμοιοῦται τῷ ἀργύρῳ, ἡ δὲ σιγὴ τῷ χρυσῷ.
Говоренето се оприличава от мъдрите на сребро, а мълчанието на злато.

Ἡ γλῶττα πολλοὺς εἰς ὄλεθρον ἤγαγεν.
Езикът е завел мнозина в опасност.

Παρόντας μὲν φίλους δεῖ εὖ ποιεῖν, ἀπόντας δὲ εὖ λέγειν.
На приятелите, когато присъстват, трябва да се прави добро, а когато ги няма- да се говори добре (за тях).

Ἰδίας νόμιζε τῶν φιλῶν τὰς συμφοράς.
Между приятелите бедите де считат за общи.

Πενίαν φέρειν οὐ παντός, ἀλλ’ἀνδρὸς σοφοῦ. (Men)
Не всекиму е присъщо да понася бедността, това е присъщо на мъдрия човек.

Advertisements

4 thoughts on “Nice examples

  1. От Менандър е последната… за другите трябва да се поровя в граматиката, от която си ги харесах (наш`та си граматика).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s