fbpx

Ὑπὸ τῶν σοφῶν ὁ μὲν λόγος ὁμοιοῦται τῷ ἀργύρῳ, ἡ δὲ σιγὴ τῷ χρυσῷ.
Говоренето се оприличава от мъдрите на сребро, а мълчанието на злато.

Ἡ γλῶττα πολλοὺς εἰς ὄλεθρον ἤγαγεν.
Езикът е завел мнозина в опасност.

Παρόντας μὲν φίλους δεῖ εὖ ποιεῖν, ἀπόντας δὲ εὖ λέγειν.
На приятелите, когато присъстват, трябва да се прави добро, а когато ги няма- да се говори добре (за тях).

Ἰδίας νόμιζε τῶν φιλῶν τὰς συμφοράς.
Между приятелите бедите де считат за общи.

Πενίαν φέρειν οὐ παντός, ἀλλ’ἀνδρὸς σοφοῦ. (Men)
Не всекиму е присъщо да понася бедността, това е присъщо на мъдрия човек.

Back to Top