fbpx
Карлус Друмонд де Андраде: Усещането за света

Имам само две ръце
и усещането за света
но съм пълен с роби
спомените ми се разбягат
и тялото отстъпва
на сливането от любов.

Когато се навдигна, небето
ще бъде мъртво и разграбено, 
аз самият ще съм мъртъв, 
мъртво желанието ми, мъртво
нехармоничното блато.

Другарите не казаха, 
че има война
и че трябва
да се носи огън и храна.
Чувстам се разпръснат, 
изправен пред граници;
смирено ви моля
да ми простите.

Когато телата отминат,
ще остана самичък,
разнищващ спомена
за клисаря, вдовицата и лаборанта
които обитаваха бараката
и не бяха открити на зазоряване

това зазоряване
повече нощ от нощта.  

(1940)

Back to Top