fbpx
Ферейра Гулар: Насекомо

Насекомото е по-сложно от стиха
Няма автор
Движи го неясна сила
Насекомото е по-сложно от ВЕЦ

Също доста по-сложен
                                    от ВЕЦ
е стихът 
(по-малко сложен от насекомото)

и понякога може
                        (стихът)
с енергията си
да осветли някоя улица
                        или пък кой знае
                                               един живот.

Back to Top