ἀποκάλυψις, εως, ἡ < ἀποκαλύπτω

There you go, Psi:

Ind. Praes. ἀποκαλύπτω   ἀποκαλύπτομαι

Ind. Impf. ἀπεκάλυπτον   ἀπεκαλυπτόμην

Ind. Fut. ἀποκαλύψω  ἀποκαλύψομαι  ἀποκαλυφθήσομαι

Ind. Aor. ἀπεκάλυψα  ἀπεκαλυψάμην  ἀπεκαλύφθην

Ind. Perf. ἀποκεκάλυφα  ἀποκεκάλυμμαι

Ind. Plpf. ἀπεκεκαλύφειν  ἀπεκεκαλύμμην

Tien Zi reminded me about the late formfor Aoristus II : ἀπέκρυβον

Advertisements

2 thoughts on “ἀποκάλυψις, εως, ἡ < ἀποκαλύπτω

  1. Ευχαριστώ! 🙂 But yet, wondering… Have you picked «ἀποκρύπτω» instead of «ἀποκαλύπτω» just because if follows the very same pattern, or for some other reason?

    Like

  2. Simply doing without thinking #^^#. Yes, they share a same pattern, but, however, I corrected the verb 😉 Though, it is not sure whether all of these forms have been encountered in the texts which had come to our days.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s