fbpx

Няма такава забава като лутането из/ гмуркането в моноезичен речник.


jùsti, juñta, jùto
чувствам 

  • al̃kį al̃kis, 2 = norėjimas valgyti, išalkìmas || álkti, al̃ksta, álko : álkėti, ėja, ėjoal̃kį kę̃sti {kę̃sti, keñčia, keñtė търпя, понасям}= valgyti norėti ||| ė́sti, ė́da, ė́dė {Žmonės valgo, gyvuliai ė́da, paukščiai lesa} [gyvuls, 3a животно; paũkštis, 2 птица; lèsti, lẽsa, lẽsė кълва]
  • skaũsmą < skaũsmas, 4 болка
  • pavõjų < pavõjus, 2 опасност
= nujaũsti, ~čia, nùjautė предчувствам, усещам 
  • neláimė, 1 нещастие, бедствие = bėdà, 4

|| numanýti, numãno, numãnė съобразявам, досещам се, подразбирам [= 1 .nuspėti, ja, jo отгатвам; = nuvókti, ia, ė съобразявамразбирам; 2. supràsti,~añta, ~ãto | žinóti, žìno, ~jo ]

jaũsmas, 4 чувство 

  • kalbos jausmas
  • muzikìnis jausmas
  • estètis jausmas
  • grožio jausmas (< grõžis, 2 красота)
jasumìngas, a 1чувствителен
  • jausmingai kalbėti, rašyti
Back to Top