fbpx
Вислава Шимборска: Към собствения си стих

В най-добрия случай
ще бъдеш, мой стих, внимателно четен,
коментиран, запомнян.

В най-лошия случай
само прочетен.

Третата възможност–
вярно, написан,
но след малко захвърлен във коша.

Имаш и четвърти вариант на разположение –
ще изчезнеш ненаписан,
доволно мърморейки нещо на себе си.

Към собствения стих
Вислава Шимборска

Back to Top