fbpx
Кларис Лиспектор: Съвършенство & Душа светлина
СЪВЪРШЕНСТВО

Това, което ме успокоява,
е че всичко, което съществува,
съществува с една абсолютна прецизност.
Дори и размера на главата на карфица
не прекрачва и с частица от милиметъра
по-нататък от размера на главата на карфица.
Всичко, което съществува, е с огромна точност.
Жалко, че по-голямата част от каквото съществува
с такава точност
технически ни е невидимо.
Хубавото е, че истината идва при нас
с едно тайно усещане за нещата.
Ние довършваме, чудещи се, объркани,
съвършенството.
ДУША СВЕТЛИНА

Душата ми тежи като светлината
тежи колкото музиката
тежи колкото думата никога неизречена
готова кой знае да бъде изречена
тежи колкото спомен
тежи колкото саудаде
тежи колкого поглед
тежи както тежи отсъствие
и сълзата която не се изплака
тежи с нематериалната тежест на самота
сред другите
Back to Top