fbpx
Тед Чанг: Историята на твоя живот

Пред лицето на Другото

Научната фантастика традиционно, а и все още стои по-скоро в периферното зрение, ако не и в сляпото петно на ценителите на „високата литература“ (каквото и да се има предвид под това клише). Не е изненадващо, обаче, че именно тази уж жанрова литература успява понякога сякаш по-майсторски да преработи настоящето, а не рядко и да провиди по-надалеч.

Тед Чанг е водещо име в съвременните редици на жанра – специалист по компютърни науки, с китайски произход, стъпил върху американската основа за художествена словесност, награждаван четири пъти с Небюла и пак толкова с Хюго и др. Сборникът му „Историята на твоя живот и други разкази“ излиза на български двадесет години след появата си, благодарение на превода на Владимир Полеганов.

Книгата се състои от 8 разказа (по-точно 2 новели и 6 разказа), както и бележки към всеки от тях, най-вече контекста им на възникване, но и допълнителни любопитни данни, напр. първоначалният тласък, довел до вдъхновението и написването им. Текстовете на Чанг са посветени на различни, наглед несвързани теми, прескачащи между архетипни модели, религиозно мотивирани явления, но и фундаментали въпроси в същностното ядро на науката и съвременни парадокси, свързани с технологичното развитие и етичното му отражение върху най-новите социални явления. 

Сборникът отваря вратите към световете на Чанг със своеобразен опит или по-скоро алтернативна история – тази за Вавилонската кула, но проектирана върху по-друга пространствена среда (да го кажем така). Още оттам читателят може да долови майсторското боравене с реалиите на разказвания свят, с доброто строителство на историята, която макар да не е задвижвана от традиционните механизми на човешки отношения между героите или техните индивидуални съдби, увлича със загадъчното си протичане между детайлите на ежедневието им, митологемите, в които са ситуирани като социум, специфичният им начин на живот със свръхестественото. То впрочем присъства като нещо тривиално, и около която тривиалност се построява цялото протичане на човешкото и обществено съществуване.

Това свръхестествено, Друго,  е тематично, но също толкова неексплицитно ядро на още един разказ в сборника, Адът е отсъствието на Бог – според мен най-кинематографичната творба на Чанг, в която явяването на ангели е нещо, с което човечеството е някак привикнало. Явяване, което е винаги природен катаклизъм, с всичките му съпътстващи кошмари, увеличени през безнадеждната призма на обострения атеистичен патос на технологичната правоверност. Абсурдът на човешката смърт е изведен до краен предел от Чанг, спасение няма, понеже логиката не провижда надежда, иронията е издигната до някакво трансцедентално ниво.

Кръговото движение, нелинеарното протичане са друга тема, около която гравитира не само първият разказ, но и далият частично заглавието на сборника Историята на твоя живот, станал известен с филмираната си версия The Arrival (2016, реж. Денис Вилньов). В него освен проблемите на световъзприятието и влиянието на езика при осъзнаването и кодирането на реалността, на абстрактизирането ѝ до концепти и оттам взаимодейстието със съзнанието във формата на мисловни структури, е засегнато и отношението между частната и общата история. Историята на твоя живот може да е единствената история, която засяга изобщо историята на човечеството, но и единствено твоята история, която не касае никой друг извън единичното ти съществуване. Остава вечният въпрос как двете са вързани, понеже „дали“ изобщо не е и сякаш никога не е било тема. Впрочем, оригиналното заглавие на сборника се заиграва с тази тема по много фин начин, буквално с пропускането на един определителен член.[1]

Силата на езика освен в Историята на твоя живот се е невидимата изтъкаваща материя и в разказа Седемдесет и две букви – какво би станало, ако разбирането за силата на езика и неговата т.нар. номинираща функция  се възприеме като даваща битие и се прехвърли от кабалистичното учение към технократската парадигма на съвременния прогрес? Цялата тази интелектуална игра се проецира върху една паралелна историческа линия, като паралелно с това се навлиза в проблематиката за логичното скорошно изчезване на човека като биологичен вид. Едно такова двупланово модулиране на художественото пространство е може би друга от ключовите характеристики у писането на автора.

Историите на Чанг са умело лавиране, преплитане на високите технологии и дълбочините на науката като плод от цивилизационното усилие на Човека да пресътворява света по свой образ и подобие и всичко оставащо отвъд – трансцедентното Друго, трансцедентният Друг, непостижим/о както за технологичния напредък, така и за аналитичният ум зад него, за това и катастрофален и непредвидим при явлението си. 

Не на последно място Чанг се заиграва със самите принципи и устои на научната парадигма и властовата ѝ позиция, диктуваща с убеждението, че „точните науки“ са безпогрешни в правотата си. Парадигма, която в историята на цивилизацията и други институции са дръзвали да присвояват, докато не дойде течение, което да си я присвои, отричайки сляпо правата на предтечата си и затова заприличващо на него. От тази гледна точка преплитането на технологичния наратив и стъпването върху митология, религия и езотерика могат да свидетелстват само за проницателността на автора и творческия му нюх.

Тед Чанг, Историята на твоя живот и други разкази. Прев. от английски Владимир Полеганов. Колибри, 2022.

Текстът е публикуван за първи път в Литературен вестник, бр. 39/ 2023.


[1] The Story of your Life and Others.

Back to Top