Александър Байтошев, Чучелото и Мракът

Когато ми написа последното писмо, Забравих звуците. Остана само тишината.  Ти си тишината. Понякога литературата е преживяване не само чрез четене. На 26 феврури 2019 в рамките на вече десетина годишния литературен клуб Спирт енд Спирит в „Петното“, Пловдив, се … Нататък Александър Байтошев, Чучелото и Мракът

Йордан Радичков и Северът

Има един особен вид текстове, които стоят сякаш встрани от потока на литературата. В тях отсъства историята сама по себе си, няма го някаквото послание, полезното, нужното, разпускащото, заради което посягаме към писаното слово. Няма я фактологията, която вече може … Нататък Йордан Радичков и Северът

Даниел Келман: Тил

В „Тил“ Келман преплита легендарното и историческото в една шарена текстура, в която читателят ту се губи из малките държавици на Германия от ХVII в. и сложните отношения по време на тридесетгодишната война, спъва се из детайлите от живота и света по това време, ту потъва в легендарния свят на близкия север, донякъде познат ни като атмосфера от приказките на братя Грим. Нататък Даниел Келман: Тил

Спомени от Европа, която не помним

Когато говорим за история, историчност и историческо разказване, трябва да си даваме сметка за няколко неща. Първото е, че съществуват различни исторически протичания на времето, оттам и различни говорения за тях. Общото за някаква група хора време и разказът за … Нататък Спомени от Европа, която не помним

Марин Бодаков: Мечка Страх

Последната стихосбирка на Марин Бодаков се появи в края на миналата година, в сърцето на неастрономическата зима и това засили още повече начинът, по който думите му се четях – като зимни. Нататък Марин Бодаков: Мечка Страх

Херман де Конинк: Площите на паметта

Мъглата е неотмиванетона нещо хубаво, което вече е постигнато.Мъглата е за щастие почти несъществуване,повече не трябваи още малко може.Ти остана дълго.Мъглата малкослед това.Почти виждам още очите ти.Мъглата е: още едва. Има поезии, които са по особен начин близки, макар езикът, … Нататък Херман де Конинк: Площите на паметта

Сигизмунд Кржижановски: Итанесиес

Сборникът с разкази „Итанесиес“ представлява представителна извадка, подбрани парченца деликатесна проза, с които читателят предвкусва нещо неясно, познато и донякъде ново. Нататък Сигизмунд Кржижановски: Итанесиес