fbpx
Джипи: Еднаистория

Една, всяка и която и да е: историята като пре-връщане

туй което
липсв
а

хвърля плътна
сянка

Марий Росен

Некомикс. Ако някой ме пита за тази книга, може би това би било първото, което бих казал, без много замисляне. Въпреки страниците с балончета и реплики в тях и кадрирането на историята на някои от местата в книгата, протичането през това произведение оставя усещането за нещо повече от разказ в картинки, повече и от „едната история“, която ни се представа разслоено из различните времеви перспективи.

Еднаистория на италианския автор Джипи (Джан-Алфонсо Пачиноти, Пиза, 1963) излиза през 2014 и се оказва първият графичен роман, попаднал в краткия списък на италианските литературни награди Стрега. Авторът е познат у нас с предишно свое издание Земя на синовете (Жанет 45, 2016), отново в под тандемната грижа на Нева Мичева  (превод) и Кирил Златков (графична адаптация).

Еднаистория, освен че е разказ за… една история е и едно силно визуално преживяване. Едва от миналата зима открих за себе си визуалните романи[1] (с Когато искам да мълча на Зорница Христова и Кирил Златков, изд. Точица, 2014 и Изгубената душа на Олга Токарчук и Йоанна Консехо, изд. ICU, 2019), при които мълчаливите страници говорят и въздействат много повече и много по-силно сякаш от текста. Заслужава да се отбележи изключително добре подбраното заглавие (както и на другите изброени по-горе), което както привлича очите, така и задава определено очакване у читателя – вече знаем, че ще преживеем история, но и че тя няма да е просто една история.

Настоящата книга, обаче, бих казал, е еднакво силна както в графичното си изпълнение, така и в идеята си, в ядката на разказа, около която се натрупва всичко останало. Със сигурност, бихме могли да я определим като не съвсем за деца.  Еднаистория успява да стигне до дълбоките места на човешкото – в неговата история, изборите, около които се гради животът, отказите, от които произраства бъдеще и миналото, което винаги е настояще, дебне зад ъгъла и изисква своето. Със заглавието Джипи прошепва, че предстои да преживеем (понеже четенето тук не е просто четене, а абсорбиране на думи и картини) една история, която обаче, така оставена сама със себе си, заявява състоянието си на еднаТА история. Единствена, едва ли не, ако перифразираме  заглавието на Джулиан Барнс (махнем романса и изведем живота като процесиране на по-високо от личното и емоционално ниво).

Тук са засегнати проблемите на (об)вързаността, наследствеността и наследството, особената непрекъсната нишка на личното време, което, според Еднаистория, не приключва с естественото, а трансцендира през времевите (и лично биологични?) ограничения, подобно на гените, предавани от поколение на поколение. Тук този заряд и залог се оказва цената, която се плаща, за да продължи самият живот. Цената, която животът в продължението си плаща за собственото си наличие. Отново се появява темата за паметта, или по-скоро, за присъствието на забравеното въпреки отсъствието му в личната или общностна памет. Дървото, което прораства от едно вдлъбване в тъканта на живота, едно битийно пропадане в равнината на личното време на Мауро, войник от фронта, пронизва пластовете лични времена и хвърля сянка, която е достатъчно плътна, за да произведе самата тя, от своя страна, вдлъбване, което да поглъща Силвано Ланди, наследник на Мауро, наш съвременник.

От непубликуваните „обрезки“, останали от две интервюта с автора, преведени от Нева Мичева[2], става ясно, че това са част от централните теми, вълнуващи автора –  отношението бащи-синове, идентичността, паметта, срамът, войната, приятелството (по думите на автора: „Хора, които сами са избрали своите родства и тези родства са много по-силни от кръвните.“ Еднаистория не прави изключение. Събраното в една дума заглавие ме кара да възприемам произведението като сплав, кондензирана доза от тези проблемни полета, слети в едно художествено цяло.

Вече споменах за графичната част на творбат, но бих се върнал още веднъж към нея, тъй като според мен е еднакво важна с другото, смисловото ниво. Акварелите са великолепни и наслояват още по-силно атмосферата на историята, на книгата, на този живот, който, всъщност бидейки два, ни се представя и внушава като един, непрекъснат,  но наблюдаван и представян накъсано и от няколко изходни точки. Цветните моменти, обаче, са именно онези, в които думите са сведени до минимум или напълно липсват. Те са съзерцателните спирки, в които читателят най-силно потъва и най-леко се предава на посланията, които текстът, този път изобразителен, предава. Те са платформите, чрез които текстът отскача високо над традиционното въздействие на писаното слово. Не по-малко изразителни са „вербалните“ епизоди, вече освободени от цвят, плътни, остри и тежащи в черния контур, който ги облича и рамкира. Тук стигаме и до важния момент с предаването на българския текст, изписан на ръка от К. Златков, който оформя облика му да бъде верен както на оригиналната типография на книгата[3], така и на местната традиция у нас. Това лично, не машинно изписване, засилва интензитета на текста, особено във визуалното му въздействие, и превръща още повече книжното тяло в обособено произведение на изкуството. 

Присъствието на подобно произведение и издание в българската книжна среда е похвално начинание, което не само разширява границите, в които се мисли литературната творба, но и изгражда публика – с визуална култура и очаквания, готова да посрещне и други такива творби.


[1] Оставям настрана проблема с терминологията и коректното назоваване на този тип произведения. Сякаш „графичен роман“ носи в себе си известни конотации с комиксовата култура и по-популярни или жанрови ниши. При представяната тук книга, както и при споменатите други в текста, това определение не пасва.

[2] Могат да се видят в блога на Н. Мичева в читателската платформа Goodreads на адрес: https://www.goodreads.com/author_blog_posts/14400816. Тези останали непубликувани откъси са били част от интервюта, преведени  във в. Култура,  Брой 42 (3144), 16 декември 2016 „Джипи: дарбата като куцукане“. И портал Култура: http://kultura.bg/web/метод-от-плът-и-кръв/.

[3] По същия начин Джипи не ползва стандартизирани шрифтове за изданията си, а изписва на ръка текстовете във визуалните си романи.

Текстът излиза за първи път в Литературен вестник, брой 8, 24.02 – 02.03. 2021.

Back to Top