#100languagelearningdays

Write a sentence or a short text in a language during 100 days in a row, letting native speakers correct them. It is up to you to choose the complexity of what you write.Choose either a language you would like to learn, starting from the beginning, or a language you have already learned but which you would like to ‘revive’ or improve. Choose a course for your target language or simply read a text (not necessarily long), written in that language, using a dictionary and taking out vocabulary and expressions. Write a sentence or a short text using this vocabulary. Нататък #100languagelearningdays

Memorabilia: Hello, J!

Току-що разглеждах първите си страници по японски, които писах през лятото на 2010 в Бургас. Използвах задната страна на една тетрадка на Мартин. Там са първите три урока от учебника на Блатислав Иванов. Писал съм с черен тънкописец, както и до сега смятам, че трябва да се пише на японски. Последното, което съм писал, е „Какво правя?“ на почти всички езици, които съм учил. Сега, всъщност, осъзнавам, че вчера са се навършили точно две години, откакто съм си купил учебника по японски. Нататък Memorabilia: Hello, J!

Crisis

κρίσις, εως, ἡ     1. a) отдѣляне, раздѣляне.- 2. а) решение. b) обсѫждане, разследване. с) разултатъ, изходъ. d) сѫдебно решение, сѫдебно разследване, сѫдъ; εἰς κρίσιν προκαλεῖν, ὑπάγειν или καθιστάναι τινά викамъ н. на сѫдъ. е) обвинение, процесъ; κρίσεις ποιεῖν водя процеси. f) присѫда, отсѫждане, осѫждане. g) нз. сѫдъ, сѫдилище, правосѫдие, наказание.- 3. тълкуване. Войновъ, М., Георгиевъ, Г.,Старогръцко-български речникъ, София, 1939 Нататък Crisis

Nice examples

Ὑπὸ τῶν σοφῶν ὁ μὲν λόγος ὁμοιοῦται τῷ ἀργύρῳ, ἡ δὲ σιγὴ τῷ χρυσῷ. Говоренето се оприличава от мъдрите на сребро, а мълчанието на злато. Ἡ γλῶττα πολλοὺς εἰς ὄλεθρον ἤγαγεν. Езикът е завел мнозина в опасност. Παρόντας μὲν φίλους δεῖ εὖ ποιεῖν, ἀπόντας δὲ εὖ λέγειν. На приятелите, когато присъстват, трябва да се прави добро, а когато ги няма- да се говори добре (за тях). Ἰδίας νόμιζε τῶν φιλῶν τὰς συμφοράς. Между приятелите бедите де считат за общи. Πενίαν φέρειν οὐ παντός, ἀλλ’ἀνδρὸς σοφοῦ. (Men) Не всекиму е присъщо да понася бедността, това е присъщо на мъдрия човек. Нататък Nice examples