fbpx
draco

draco

От гръцкото δράκων drakōn 'взиращият се', причастната форма на δέρκομαι dérkomai 'гледам, виждам', сродна с албанската дума за...

Берлин

Берлин

Първата среща с Берлин беше силно архитектурна, плътна. Снимките от долната галерия са от фасадата на Панорамата към...

24 май

24 май

Честит празника на СЛАВЯНСКАТА книжовност, приятели, докато повтаряме в екстаз наизуст научените опростени и омешани полуфакти от училище,...

Back to Top