Thumbnail Placeholder

Micah 7: 18-20

18 Кой е Бог като Тебе, Който прощава беззаконие, И не се взира в престъплението Но останалите от...

Thumbnail Placeholder

Уж щях да чета, пък то…

Siste, noli abire,                                παῦσαι, μὴ ἀπέρχου mihi triste erit,                                   ἄθυμος σχήσω mihi triste erit,                                   ἄθυμος σχήσω sine manibus...

Thumbnail Placeholder

Greeks

ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων, εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών, ὁ δ’ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη Lysias, Ὑπὲρ...

Back to Top