translations

Greeks

ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων, εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών, ὁ δ’ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη Lysias, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους Аз попитах Пизон дали иска да ме освободи срещу пари, а той каза „ако са много“. I asked Peison whether he would want to set me free for money, he said [he would] if they […]

Още

Само миг …

Bare et øyeblikk med Deg er ikke nok. Solum momentum temporis tecum non satis est. Somente um momento conTigo não é suficiente. Hindi kainaman lamang isang iglap kasama sa Iyo. Μόνον μὶα στιγμὴ χρὸνου ἃμα Σοῖ οὐχ ἱκανή. .רק רגע עמך לא די Аcak kısa zaman Senimle yetişir değil.

Още

Ang Kaibigang Tunay

Hear it here. [1]Kaibigang tunay ay laging matapat, True friend is always faithful ang tulong ay laan sa lahat ng oras. always ready to help [2]Siya ay mabait at saka marangal He is kind and also honourable sa lahat ng saglit ay maaasahan. reliable at every moment [3]Sa pangangailangan, siya’y laging handa In a time […]

Още

Заигравка в Скайп

Και τώρα τι θα κάνουμε; Καί νῦν δὲ τί πράξομεν; Autem nunc quod faciemus? ? ועכשיו מה נעשה Et maintenant qu’est-ce que nous ferons? E agora qué é que hemos-de fazer? ¿Y ahora que harrémos? At noong ano ang gagawain natin? Og nå hva skal vi gjøre?

Още

Черноризец Храбър- О Писмєньхъ

Прѣждє оубо словѣнє нє имѣахѫ кънигъ, нъ чрьтами и рѣзами чьтѣахѫ и гатаахѫ, погани сѫшти. Кръстивъшє жє сѫ римьскъми и грьчьскыми писмєны нѫждаахѫ сѧ пьсати словѣньскѫ рѫчь бєз-оусторѥньїа. […] По томь жє чьловѣколюбьць Богъ, строѩи вьсїа и нє оставлїаѥи чьловѣча рода бєз-разоума, нъ въсѧ къ разоумоу приводѧ и съпасєнью, помиловавъ родъ словѣньскъ, посъла имъ свѧтаѥго […]

Още

„Eu também sou uma nuvem…“

Cada qual aspira reduzir a nuvem ao tamanho dos seus olhos. Este descobre nela um elefante; aquele, um camelo no Deserto das Areais Azuis; estoutro, um templo chinês… Só eu num dia seco de imaginação continuo a ver apenas a nuvem. Mas para não fazer má figura, quando chega a minha vez de opinar, opto […]

Още

Филмиране :Р

филмирам/ ~ се– v.tr/ intr. to enfilm / ~ oneself -> to put somebody in an imaginative situation of his own mind, most of the times not so believable or trusty to reality enfilmar / ~ se (s’)enfilmer (εμ)φιλμάζω/ -ομαι (rofl)

Още

Psalm 23

Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Κύριος ποιμαίνει με, καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. εἰς τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέν με, τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέν με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ· ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ […]

Още

Fragmenta

Ἐν πυρὶ μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον ἴδριες ἄνδρες γιγνωσκουσ’, ἀνδρὸς δ΄οἶνος ἔδειξε νόον. Theognides *** Euclid, Elementa, book 1 Σημεῖον ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν. A point is that which has no part. Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές. A line is breadthless length. Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα. The ends of a line are points. Εὐθεῖα γραμμή […]

Още

From „Le Petit Prince“

Et , couché dans l’herbe, il pleura. (L.P.P. XX) I on leže na travu i gorko zaplaka. Он лег в траву и заплакал. * Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit pas bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux. (L.P.P. XXI) Evo moje tajne. Sasvim je jednostavna: čovek samo […]

Още

A Alma | Душата

A Alma «Mamã, nem todas as creanças que morrem vão para o Paraizo. O outro dia vi levar para o cemiterio um menino que tinha morrido; o seu papá e as suas duas irmãsinhas acompanhavam o caixão, e choravam tanto que me fazia pena. Iam a chorar porque aquelle menino tinha sido mau, não é […]

Още

Tema e Vasriações

De Manuel Bandeira, „Obras Poéticas“ Sonhei que ter sonhado Que havia sonhado. Em sonho lembrei-me De um sonho passado: O de ter sonhado Que estava sonhando. Sonhei ter sonhado… Ter sonhado o quê? Que havia sonhado Estar com você? Estar? Ter estado. Que é tempo passado. Um sonho presente Um dia sonhei Chorei de repente, […]

Още