fbpx
8 декември

Университетът е Дом.

Честит празник на тези, които са го разпознали!

Ето какво значи всъщност “студент”: идва от латинския глагол studeo, който означава “следвам усърдно и прилежно (след) нещо/някого”. “Студент” всъщност е “следващ”- преследващ знанието, не заради това “къде ще му потрябва” или “къде има приложение в живота (университет не бива да се бърка с професионален колеж/училище/школа). Той преследва знанието. Защото Аристотел казва в началото на Метафизика, че човек по природа се стреми към знание. А се стреми към знание, понеже само с него може да изпълни първата заповед дадена му в началото на Битие- да об-владее ( = да обгърне с власт) и да напълне земята. И защото знанието е красиво само по себе си, само с него можем да откриваме Красотата на реда, вплетен в Творението.

Така че, честито, Студенти!

Човек е жив, докато се учи.

Back to Top